Zespół Szkół Publicznych Lesznowola

Obiekt: Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli

Inwestor: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, Lesznowola

Wartość kontraktu: 10,4 mln zł

Termin: 10.2008 – 02.2010 

ZAKRES

Nazwa projektu: „Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym w miejscowości Lesznowola”.

Rozbudowa polegała na dobudowie do istniejącego budynku, bryły 3-kondygnacyjnej.

  • kubatura: 17 220 m3
  • powierzchnia netto 3 620 m2

Konstrukcja murowa, tradycyjna, dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej. Nad aulą przekrycie z dźwigarów z drewna klejonego na rzucie ośmiokąta foremnego.
Hala sportowa o konstrukcji ramowej z dźwigarów i płatwi stalowych, opartych na słupach żelbetowych, z przekryciem płytami warstwowymi.

W budynku należało wykonać instalacje: c.o., c.c.w., wod-kan., p.poż., wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, odgromową, nagłaśniającą i telefoniczną.

Roboty zewnętrzne:

  • drogi, chodniki, oświetlenie terenu,
  • urządzenie terenów zielonych.

GALERIA